« Mitt nya favoritspel | Main | Ulrich: en följetong i okänt antal delar »

2005-04-11

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Haha, det var ett roligt inlägg! Men du har ju ändå varit otroligt bra på att berätta, under väldigt lång tid! Det har varit jättekul. Och ännu roligare var det att vara där. Mina jeans sitter fortfarande bra. Och jag är fortfarande lika glad över att de var så billiga...

Haha, det var ett roligt inlägg! Men du har ju ändå varit otroligt bra på att berätta, under väldigt lång tid! Det har varit jättekul. Och ännu roligare var det att vara där. Mina jeans sitter fortfarande bra. Och jag är fortfarande lika glad över att de var så billiga...

Hoppsan då, det var väl roligt att ni får läsa mitt inlägg två gånger!

Det är inte slut än! Det var ingen avskedspost. Jag bara konstaterar lite mellan varven... jag ska ju både åka till Singapore, Tokyo och Yunnan, så det ska nog komma mer stoff så småningom.

Fast, som du säger, ingenting slår verkligheten. Det är roligare att shoppa än att läsa om när andra människor shoppar. Och du ska ha ett erkännande: det var ett bra jobb med jeansen. Jeans är svårt.

Åh, den sista posten! Jaja, det var kul så länge det varade! Haha!

MEH! NEJJE!! Jag ska inte hem än på nästan två månader!! Jag ger inte upp så lätt... som vissa andra.

ååh, tokyo. jag vill också. som du säkert minns fyller jag år i övermorgon! jag har hört att de har väldigt bra födelsedagspresenter i tokyo...

Jaha, då får man väl säga farväl till ännu en blog då. Vad ska man nu läsa när man går ut på internet? Det är ju så stort och ödsligt... Echo!

Du förresten... vilka är det man ringer till när man vill få sina betyg översatta? Börjar bli dags att skicka papper till japanerna.

Jag tror inte hon läser kommentarerna här längre... It's over man, just accept it! Vi måste gå vidare nu.

MEH! Det här är ju som erat andra hem. Spotta inte på det som är vackert!

Jag vet inte om det där med betygen... jag vet att det finns typ företag som gör sånt, mot betalning... du kan ju fråga på uni eller på din skola eller nåt. De borde ju veta. Vilken skola blir det nu då??

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Josefine Hådell

Blog powered by Typepad
Member since 08/2004